TÄZELIKLER

img

“ Sarpalanýan jemgyýetiň bagtyýar zenanlary” wagyz-nesihat çäresini geçirmek.

22 Aprel 2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda halkymyzyň asyrlaryň dowamynda toplan ene-mamalarymyzdan  dowam edip gelýän milli däp-dessurlaryny mynasyp dowam etdirmek, gelin-gyzlarda maşgala ojagyna wepalylyk, asyllylyk, zähmetsöýerlik, arassa ahlaklylyk ýaly häsiýetleri terbiýelemek, tebigy gözelligini aýap saklamak, olarda milli mirasymyza bolan sarpany kemala getirmek hem-de ösdürmek maksady bilen Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde bilim alýan talyp gelin-gyzlaryň arasynda geçiriljek “ Sarpalanýän jemgyýetiň bagtyýar zenanlary”  wagyz-nesihat çäresini geçirmek.22.04.2022ý

img