TÄZELIKLER

img

XIX Tomusky Aziýa oýunlaryna güýçli depginde taýýarlyk görülýär

24 Aprel 2022

Uniwersitetiň 2-nji ýyl talybyBegnazarowa Nargül Türkmenistanyň çempionatynda III ornuň eýesi, birnäçe gezekLebap welaýatynyň çempiony, şu ýylyň sentýabr aýynda Hytaý Halk RespublikasynyňHanjou şäherinde geçiriljek XIX Tomusky Aziýa oýunlaryna sportuň stoluň üstündeoýnalýan tennis görnüşi boýunça gatnaşmaklyga güýçli depginde türgenleşikişlerini geçýär. Biziň ählimiz Begnazarowa Nargüle üstünlik arzuw edýäris.

img