TÄZELIKLER

img

Milli mirasymyza bolan sarpany kemala getirmek hem-de ösdürmek maksady bilen “ Sarpalanýan jemgyýetiň bagtyýar zenanlary” wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

22 Aprel 2022

   Berkarar  döwletiň  täze  eýýamynyň  Galkynyşy  döwrüniň “ Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda  halkymyzyň   asyrlaryň dowamynda  toplan  ene-mamalarymyzdan  dowam  edip  gelýän  milli  däp-dessurlaryny  mynasyp  dowam  etdirmek,  gelin-gyzlarda  maşgala  ojagyna  wepalylyk,  asyllylyk,  zähmetsöýerlik,  arassa  ahlaklylyk  ýaly  häsiýetleri   terbiýelemek,  tebigy gözelligini aýap saklamak, olarda milli mirasymyza bolan sarpany kemala getirmek hem-de ösdürmek maksady bilen Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde bilim alýan talyp gelin-gyzlaryň arasynda “Sarplanýan jemgyýetiň bagtyýar zenanlary” wagyz-nesihat çäresi geçirildi. 22.04.2022ý.

img