TÄZELIKLER

img

Ýeňiş gününiň 77 ýyllygy mynasybetli “ Watanyň edermen esgerlerine, Baky binýat dowam” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

06 Maý 2022

    Ýagşygeldi  Kakaýew  adyndaky  Halkara  nebit  we  gaz  uniwersitetiniň  uly  mejlisiň  zalynda  1941-1945-nji  ýyllar  aralygynda Beýik  Watançylyk  urşunyň  Ýeňiş  gününiň  77  ýyllygy  mynasybetli “ Watanyň  edermen  esgerlerine, Baky  binýat  dowam” atly  wagyz-nesihat  çäresi  geçirildi. 06.05.2022ý.

img