TÄZELIKLER

img

Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli aýdym-sazly dabara geçirildi.

24 Maý 2022

     Uniwersitetimiziň  Bilim  daragty  meýdançasynda  talyp   ýaşlaryň   gatnaşmagynda   Aşgabat  şäheriniň  güni  mynasybetli  aýdym-sazly  dabara  geçirildi. Baýramçylyk  çäresiniň  dowamynda uniwersitetimiziň   “Gara Altyn” çeper   höwesjeňler   toparynyň   taýýarlan  Akşäherimiz  Aşgabadyň  waspyny   ýetirýän  çeper   okaýyşly kompozisiýalary,aýdym-sazlary  şeýle-de  çykyşlary görkezildi. Dabaranyň  dowamynda  Hormatly Prezidentimiziň   alyp   barýan   işlerine   hoşallyk   sözleri   aýdyldy. 24.05.2022ý.

img