TÄZELIKLER

img

Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli aýdym-sazly dabara geçirildi.

24 Maý 2022

     Uniwersitetimiziň  Bilim  daragty  meýdançasynda  talyp   ýaşlaryň   gatnaşmagynda   Aşgabat   şäheriniň  güni   mynasybetli   aýdym-sazly   dabara   geçirildi. Baýramçylyk   çäresiniň   dowamynda uniwersitetimiziň   “Gara Altyn” çeper   höwesjeňler   toparynyň   taýýarlan   Ak şäherimiz   Aşgabadyň   waspyny   ýetirýän  çeper   okaýyşly   kompozisiýalary, aýdym-sazlary  şeýle-de   çykyşlary görkezildi. Dabaranyň   dowamynda   Hormatly Prezidentimiziň   alyp   barýan   işlerine   hoşallyk   sözleri   aýdyldy. 24.05.2022ý.

img