TÄZELIKLER

img

Sanly ulgam arkaly (online) “Türkmen ýaşlary - golunda eýýamyň beýik işleri” atly okuw-maslahaty geçirildi.

25 Maý 2022

    Türkmenistanyň  Bilim  ministrligi,  Türkmenistanyň  Gyzyl  Ýarymaý   Milli   jemgyýeti,  Türkmenistanyň  Sport   we   ýaşlar   syýasaty   ministrligi   bilen   bilelikde   sanly   ulgam    arkaly (online)   “Türkmen ýaşlary -  golunda   eýýamyň   beýik   işleri”   atly   okuwy    geçirildi.   “Ýurdumyzda    alnyp   barylýan   milli   maksatnamalary   durmuşa   geçirmäge  ýaşlary   çekmekligiň ähmiýeti”  tema   boýunça  Türkmen   döwlet   ykdysadyýet   we   dolandyryş   institutynyň   wekili   çykyş   etdi.  Okuw   sapagy   uniwersitetimiziň   Maglumat    tehnologiýa    merkezinde 25.05.2022-nji  ýylda   geçirildi.

img