TÄZELIKLER

img

«Alym Arkadagymyz energetika institutyň mejlisler zalynda mugallymlaryň we talyplaryň öňünde çykyşy doly ýazgy görnüşinde görkezildi.

03 Sentýabr 2022

      2022-nji  ýylyň  3-nji  sentýabrynda   Alym Arkadagymyz   Türkmenistanyň   döwlet   energetika   institutyň  mejlisler  zalynda  mugallymlaryň  we  talyplaryň  öňünde  çykyşy  Watan  habarlary  gepleşiginde  hem-de Ýaşlyk   teleýaýlymynda  doly  ýazgy  görnüşinde  görkezildi.

   Alym  Arkadagymyzyň  nusgawy  sapagyny  uniwersitetiň  talyplary  tomaşa  etdiler.      

img