TÄZELIKLER

img

“Ýol hereketiniň howpsuzlygy – ömrümiziň rahatlygy” atly wagyz-ündew çäresi geçirildi.

05 Sentýabr 2022

      2022-njiýylyň   sentýabryň   5-ine  Ýagşygeldi  Kakaýew  adyndaky  Halkara  nebit  we  gaz  uniwersitetiniň  uly  mejlisler  zalynda  Türkmenistanyň  Baş  Prokuraturasynyň, Türkmenistanyň   Ýokary    kazyýetiniň,Türkmenistanyň    Içeri   işler    ministrliginiň,   Aşgabat   şäheriniň   Talyplar   saglyk   öýüniň   wekilleriniň   gatnaşmagynda “Ýol  hereketiniň   howpsuzlygy – ömrümiziň   rahatlygy” talyp   ýaşlarynyň   arasynda terbiýeçilik    ähmiýetli    wagyz-ündew   çäresi   geçirildi.

img