TÄZELIKLER

img

Hoşallyk maslahaty geçirildi.

07 Sentýabr 2022

       2022-nji  ýylyň  sentýabryň   7-sine Ýagşygeldi  Kakaýewadyndaky Halkara  nebit  we  gaz  uniwersitetiniň  uly  mejlisler  zalynda  Türkmenistanyň  Magtymguly  adyndaky  Ýaşlar   Guramasynyň   VII   Gurultaýyna Hormatly  Prezidentimiziň  gatnaşmagy  we  taryhy  çykyşy  hem-de  «Ýaşlar  barada  döwlet  syýasaty  hakynda» Türkmenistanyň  kanunynyň  rejelenen  görnüşine  gol  çekilmegi  we   öňde   durýan   wezipeler dogrusynda   hoşallyk  maslahaty  geçirildi.

img