TÄZELIKLER

img

Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýanyndaky Ýaşulular geňeşiniň birinji mejlisine hoşallyk maslahaty geçirildi.

19 Noýabr 2022

Gurbanguly  Berdimuhamedow  adyndaky  howandarlyga  mätäç  çagalara  hemaýat  bermek  boýunça  haýyr-sahawat  gaznasynyň  ýanyndaky  Ýaşulular  geňeşi – ýaşlaryň  bagtyýar durmuşynyň  kepili” ady  bilen maslahat  geçirildi.  Maslahaty uniwersitetiň  Jemgyýeti  öwreniş  ylymlary  kafedrasynyň  professory  Nurýagdy  Suwhanow  alyp  bardy. Maslahatda  çykyş  edenler Gahryman  Arkadagymyzyň  geçiren  duşuşygynda  Türkmenistanyň  Maşgala kodeksi  hem-de howandarlyga  mätäç  çagalara  ýakyndan ýardam  bermek  boýunça  öňde durýan  wezipeleri ara  alyp maslahatlaşandygyny  talyp  ýaşlara we mugallymlara  gürrüň  berdiler.

img