TÄZELIKLER

img

“Nebitçi” woleýbol topary

29 Maý 2022

“Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň hem-de Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň döredilmeginiň 10 ýyllygy we Aşgabat şäherin...

Giňişleýin