TÄZELIKLER

img

"Owadan dünýäniň zynaty zenan” atly döredijilik düşuşygy geçirildi.

07 Mart 2023

     Halkara  Zenanlar güni  mynasybetli  Ýagşygeldi  Kakaýewadyndaky  Halkara  nebit we gaz  uniwersitetinde Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty bilen bilelikde Türkmenistanyň  Halk  artisti Züleýha Kakaýewanyň, “Türkmeniň Altyn  asyry”  bäsleşiginiň ýeňijisi,  şahyr  Gülşirin Hanowanyň, iki ýokary okuw mekdepleriniň  ilkinji  Zenanlar  guramalarynyň  başlyklarynyň, şeýle hem ýazyjy-şahyr, aýdymçy talyp  gyzlarynyň gatnaşmagynda  “Owadan dünýäniň zynaty zenan” atly  döredijilik  düşuşygy  geçirildi. 

img