Fakultetler we kafedralar

Fakultetler we kafedralar

1.   Nebit we gaz fakulteti

 • Nebit we gaz guýularyny burawlamak kafedrasy
 • Nebit we gaz ojaklaryny özleşdirmek kafedrasy
 • Nebitgazgeçirijilerini we nebitgazyň saklanýan ýerlerini taslamak, gurmak we ulanmak kafedrasy
 • Diller kafedrasy

2.   Geologiýa fakulteti

 • Peýdaly magdanlary gözlemegiň we barlamagyň geofiziki usullary kafedrasy
 • Geologiýa we geohimiýa kafedrasy
 • Gidrogeologiýa we inžener geologiýasy kafedrasy
 • Dag işleri kafedrasy
 • Geologik kartalaşdyrma we markşeýder işi kafedrasy
 • Çyzuw we materiallaryň garşylygy kafedrasy

3.   Energetika we inženerçilik desgalary fakulteti

 • Senagat gurluşygy we geodeziýa kafedrasy
 • Kompressorlar we sowadyjy desgalar kafedrasy
 • Nebit we gaz känleriniň maşynlary we enjamlary kafedrasy
 • Elektrik üpjünçiligi we awtomatika kafedrasy
 • Fizika we elektronika kafedrasy
 • Amaly mehanika kafedrasy

4.   Himiýa tehnologiýasy we ekologiýa fakulteti

 • Senagat ekologiýasy kafedrasy
 • Nebiti, gazy gaýtadan işlemegiň himiki tehnologiýasy kafedrasy
 • Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasy
 • Umumy himiýa kafedrasy

5.   Ykdysadyýet we dolandyryş fakulteti

 • Nebit we gaz pudagynyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy kafedrasy
 • Ýokary matematika kafedrasy
 • Bedenterbiýe kafedrasy

6.    Sanly tehnologiýalar we kiberhowpsuzlyk

 •  Kiberhowpsuzlyk kafedrasy
 • Informatika we maglumat tehnologiýalary kafedrasy
 • Häzirki zaman kompýuter tehnologiýalary kafedrasy

7.   Nebit senagaty (Balkanabat bölümi) fakulteti

 • Geologiýa we geofizika kafedrasy
 • Nebitsenagat enjamlary kafedrasy
 • Nebit we gaz guýularyny burawlamak kafedrasy
 •  Umumy tehniki dersler kafedrasy
 • Himiýa we energetika  kafedrasy

8.   Hünär derejesini ýokarlandyryş fakulteti

Habarlaşmak üçin:

 • Salgysy: 744036, Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 8
 • Tel: (+99312) 39-13-05
 • Faks: (+99312) 39-14-00
 • E-mail: iuog@online.tm
 • Web-saýt: iogu.edu.tm