Ylmy barlag we taslama işleri

Ylmy-barlag we taslama işleri

Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda durmuşa geçirilýän ylym-bilim ulgamyndaky özgertmeler döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir...

Giňişleýin