BILDIRIŞLER

img
03 May 2024

MAGTYMGULY DIÝIP ADYM TUTSALAR...» ATLY HALKARA ONLAÝN WIKTORINA YGLAN EDILDI!

MAGTYMGULY DIÝIP ADYM TUTSALAR...» ATLY HALKARA ONLAÝN WIKTORINA YGLAN EDILDI!

img
28 March 2024

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde “Turkmen Cyber. Hack” atly hakaton

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde “Turkmen Cyber. Hack” atly hakaton

img
08 February 2024

Bildiriş

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti 2024-nji ýylyň 15-20-nji aprelinde Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň II Açyk halkara informatika olimpiadasyny (OIOIUS-2024) hem-de olimpiada gatnaşýan talyp ýaşlaryň arasynda “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe talyp ýaşlaryň ylmy garaýyşlary” atly halkara ylmy-amaly maslahaty we sergini geçirýär.

img
06 March 2023

Türkmenistanyň "Halkbank" döwlet täjirçilik bankynyň “Halkbank terminal” täze mobil ulgamynyň hyzmatyny hödürleýär

Türkmenistanyň «Halkbank» döwlet täjirçilik banky, söwda we hyzmat ediş nokatlarynyň eýelerine hem-de olaryň müşderilerine amatly şertleri döretmek maksady bilen, sanly bank önümi bolan “Halkbank terminal” atly täze hyzmatyň işe girizilendigini habar berýär.

img
16 February 2023

«Talyp tölegi» - Türkmenistanyň «Halkbank» döwlet täjirçilik bankynyň täze onlaýn hyzmaty

«Talyp tölegi» - Türkmenistanyň «Halkbank» döwlet täjirçilik bankynyň täze onlaýn hyzmaty