BILDIRIŞLER

img
03 March 2022

Türkmenistanyň "Halkbank" döwlet täjirçilik bankynyň “Halkbank terminal” täze mobil ulgamynyň hyzmatyny hödürleýär

Türkmenistanyň «Halkbank» döwlet täjirçilik banky, söwda we hyzmat ediş nokatlarynyň eýelerine hem-de olaryň müşderilerine amatly şertleri döretmek maksady bilen, sanly bank önümi bolan “Halkbank terminal” atly täze hyzmatyň işe girizilendigini habar berýär.

img
03 March 2022

Himiýa dersinden halkara açyk olimpiada

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti, Himiýa dersi boýunça halkara internet olimpiadasyny geçirýär we Siziň ýokary okuw mekdebiňiziň talyplaryny bu olimpiada gatnaşmaga çagyrýar.

img
03 October 2020

«Talyp tölegi» - Türkmenistanyň «Halkbank» döwlet täjirçilik bankynyň täze onlaýn hyzmaty

«Talyp tölegi» - Türkmenistanyň «Halkbank» döwlet täjirçilik bankynyň täze onlaýn hyzmaty