TÄZELIKLER

img

Talyplaryň halkara açyk internet olimpiadasy

11 Maý 2023

   2023-nji ýylyň mart-aprel aýlarynda Russiýa Federasiýasynyň Ýoşkar-Ola şäherindäki Bilimiň hiline gözegçilik etmegiň ylmy-barlag instituty tarapyndan geçirilen Talyplaryň halkara açyk internet olimpiadasyna Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň talyplary fizika, himiýa, informatika, ekologiýa, çyzuwly geometriýa we inžener grafikasy dersleri boýunça gatnaşyp, jemi 2 sany altyn, 3 sany kümüş, 5 sany bürünç medala mynasyp boldular.

   Zehinli ýaşlary ýüze çykarmaga uly üns berilýändigi, olaryň innowasion häsiýetli halkara internet olimpiadalara yzygiderli gatnaşýandyklary we ýokary netijeleri görkezýändikleri üçin Russiýa Federasiýasynyň Ýoşkar-Ola şäherindäki Internet Olimpiadasy boýunça guramaçylyk komiteti tarapyndan Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetine “Talyplaryň 2023-nji ýylyň açyk Halkara internet olimpiadasynyň ýeňijisi” diýen hormatly ady (derejäni) bermek we Internet olimpiadanyň nyşanyny uniwersitetiň resmi web saýtynda ýerleşdirmäge mümkinçilik berýän çözgüt kabul edildi.