TÄZELIKLER

img

Wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi

11 Oktýabr 2023

     2023-nji  ýylyň  11-nji  oktýabrda  Ýagşygeldi  Kakaýew  adyndaky  Halkara  nebit  we  gaz  uniwersitetiniň  uly  mejlisler  zalynda  Aşgabat  şäherinde  ýerleşýän  ýokary  we  orta   hünär  okuw  mekdeplerinde  talyp  ýaşlaryň  arasynda  sagdyn  durmuş  we  milli  ahlak  ýörelgelerini  ýaýbaňlandyrmak,  ýol   hereketiniň  howpsuzlygyny  berjaý  etmek,  kanun  bozulmalaryň,  jenaýatçylykly  hereketleriň  öňüni  almak  maksady bilen  wagyz-nesihat  duşuşygy  geçirildi.