TÄZELIKLER

img

Milli Bahar baýramy – Halkara Nowruz güni mynasybetli aýdym-sazly dabarasy geçirildi.

14 Mart 2024

    Ýurdumyz Halkara Nowruz baýramyny bellemäge taýýarlyk görýär.

    2010-njy ýylda Birleşen Milletler Guramasy 21-nji marty Halkara Nowruz güni diýip yglan etdi we bu bahar baýramyny halklaryň arasynda parahatlçylykly gatnaşyklary pugtalandyrýan parahatçylyk, dostluk we ynsanperwerlik ideallaryny ykrar edýän dabara hökmünde bellemäge çagyrdy. Ine bu ýylyň 14-nji martynda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Bilim daragty meýdançasynda Milli Bahar baýramy – Halkara Nowruz güni mynasybetli aýdym-sazly dabarasy geçirildi.