TÄZELIKLER

img

II Açyk halkara informatika olimpiadasyna (OIOIUS — 2024) işjeň gatnaşyjylara hormat hatlary gowşurmak dabarasy geçirildi

30 Maý 2024

      2024-nji ýylyň 30-njy aprelinde Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde informatika boýunça II «OIOIUS-2024» Açyk halkara olimpiadanyň hem-de onuň çäginde geçirilen “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe talyp ýaşlaryň ylmy garaýyşlary” atly halkara ylmy-amaly maslahatynyň we sergisiniň üstünlikli geçirilmegine işjeň gatnaşanlara uniwersitetiň hormatly rektory tarapyndan Hormat hatlary gowşurmak dabarasy geçirildi.

img