TÄZELIKLER

img

«Berkarar döwletiň bagtyýar gerçekleri» atly döredijilik bäsleşiginiň fakultetara tapgyry geçirildi.

13 Maý 2024

      2024-nji ýylyň 30-nji aprelinde Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň bilelikde talyp oglanlaryň arasynda geçirýän «Berkarar döwletiň bagtyýar gerçekleri» atly döredijilik bäsleşiginiň fakultetara tapgyry geçirildi.

img