Wodorod energetikasy merkezi

Türkmenistanda wodorod energiýasyny ösdürmek maksady bilen, dünýäde bar bolan öňdebaryjy tehnologiýalary önümçilige ornaşdyrmak boýunça teklipleri taýýarlamak

    Ýagşygeldi  Kakaýew  adyndaky Halkara  nebit  we  gaz  uniwersitetiniň  Wodorod energiýasy  merkeziniň  alymlary  we hünärmenleri,  plazma-himiki  usuly  işleýän tebigy  gazdan  wodorod  we  uglerod  öndürmek  üçin  innowasion  laboratoriýa  enjamyny  döretdiler  we  bu  tehnologiýa   önümçilige  teklip  edilýär.

img