BILDIRIŞLER

img
03 May 2023

Ýaş telekeçileriň we ýaşlar kärhanalarynyň arasynda «MAHABAT ÜSTÜNLIGIŇ AÇARY»atly festiwaly geçirilýär

Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde ýurdumyzyň we jemgyýetimiziň ykdysady, syýasy we medeni durmuşyna ýaşlaryň doly hukukly gatnaşmaklaryny gazanmak, ýaşlary mahabat işiniň çygryna çekmek üçin höweslendirmeler ulgamyny ösdürmek maksady bilen, Ýaş telekeçileriň we ýaşlar kärhanalarynyň arasynda «Mahabat üstünligiň açary» atly festiwalyň çäklerinde bäsleşigi yglan edýär.