img
img
img
img

ÝAGŞYGELDI KAKAÝEW ADYNDAKY HALKARA NEBIT WE GAZ UNIWERSITETINIŇ WEB-SAÝTYNA HOŞ GELDIŇIZ

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

          

           

           

           

7

Fakultetler

31

Kafedra

23

Hünär

9

Ugur

14

Bakalawr

2

Magistr

6586

Elektron kitap

86

Tejribehana

6014

Talyplaryň sany

TÄZELIKLER

Uniwersitetde geçirilen soňky dabaraly aýdym-sazly çäreler.

BILDIRIŞLER

Halkara Nebit we Gaz Uniwersitetindäki soňky bildirişler.

img
03 May 2023

ÝAŞ TELEKEÇILERIŇ WE ÝAŞLAR KÄRHANALARYNYŇ ARASYNDA «MAHABAT ÜSTÜNLIGIŇ AÇARY» ATLY FESTIWALY GEÇIRILÝÄR

Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde ýurdumyzyň we jemgyýetimiziň ykdysady, syýasy we medeni durmuşyna ýaşlaryň doly hukukly gatnaşmaklaryny gazanmak, ýaşlary mahabat işiniň çygryna çekmek üçin höweslendirmeler ulgamyny ösdürmek maksady bilen, Ýaş telekeçileriň we ýaşlar kärhanalarynyň arasynda «Mahabat üstünligiň açary» atly festiwalyň çäklerinde bäsleşigi yglan edýär.

img
26 April 2023

Nebitgaz senagatynda ulanylýan öndebaryjy tehnologiýalar we enjamlar barada onlaýn okuwlary geçiriler

Nebitgaz senagatynda ulanylýan öndebaryjy tehnologiýalar we enjamlar barada onlaýn okuwlary geçiriler

img
23 April 2023

“Ekologiýa howpsuzlygy we nebitgaz pudagynda standartlar: Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň öňdebaryjy tejribesi” atly onlaýn seminary geçiriler

“Ekologiýa howpsuzlygy we nebitgaz pudagynda standartlar: Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň öňdebaryjy tejribesi” atly onlaýn seminary geçiriler

img
20 March 2023

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» mynasybetli ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça «Ýokary tehnologiýalar we innowasion işläp taýýarlamalar» atly halkara bäsleşiginiň geçirilýär

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy, Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi 2023-nji ýylyň 1-nji martyndan 2023-nji ýylyň 10-njy oktýabry aralygynda ýaşy

img
20 March 2023

I Halkara açyk informatika internet olimpiadasyny

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti 2023-nji ýylyň 19-njy aprelinde ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda I Halkara açyk informatika internet olimpiadasyny geçirýär we Siziň ýokary okuw mekdebiňiziň talyplaryny olimpiada işjeň gatnaşmaga çagyrýar.

Uniwersitetiň gurluşy

10 Maý

Innowasiýa ylmy-okuw merkezi

Giňişleýin
09 Mart

Ylmy-barlag we okuw merkezi

Giňişleýin
07 Mart

Wodorod energetikasy merkezi

Giňişleýin
28 Fewral

Kompýuter hasaplaýyş merkezi

Giňişleýin
14 Fewral

Okuw bölümi

Giňişleýin
09 Fewral

Aspirantura bölümi

Giňişleýin