img
img
img
img

ÝAGŞYGELDI KAKAÝEW ADYNDAKY HALKARA NEBIT WE GAZ UNIWERSITETINIŇ WEB-SAÝTYNA HOŞ GELDIŇIZ

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

          

           

           

           

7

Fakultetler

32

Kafedra

23

Hünär

10

Ugur

14

Bakalawr

2

Magistr

6752

Elektron kitap

86

Tejribehana

6540

Talyplaryň sany

BILDIRIŞLER

Halkara Nebit we Gaz Uniwersitetindäki soňky bildirişler.

img
03 May 2024

MAGTYMGULY DIÝIP ADYM TUTSALAR...» ATLY HALKARA ONLAÝN WIKTORINA YGLAN EDILDI!

MAGTYMGULY DIÝIP ADYM TUTSALAR...» ATLY HALKARA ONLAÝN WIKTORINA YGLAN EDILDI!

img
28 March 2024

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde “Turkmen Cyber. Hack” atly hakaton

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde “Turkmen Cyber. Hack” atly hakaton

img
08 February 2024

Bildiriş

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti 2024-nji ýylyň 15-20-nji aprelinde Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň II Açyk halkara informatika olimpiadasyny (OIOIUS-2024) hem-de olimpiada gatnaşýan talyp ýaşlaryň arasynda “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe talyp ýaşlaryň ylmy garaýyşlary” atly halkara ylmy-amaly maslahaty we sergini geçirýär.

img
06 March 2023

Türkmenistanyň "Halkbank" döwlet täjirçilik bankynyň “Halkbank terminal” täze mobil ulgamynyň hyzmatyny hödürleýär

Türkmenistanyň «Halkbank» döwlet täjirçilik banky, söwda we hyzmat ediş nokatlarynyň eýelerine hem-de olaryň müşderilerine amatly şertleri döretmek maksady bilen, sanly bank önümi bolan “Halkbank terminal” atly täze hyzmatyň işe girizilendigini habar berýär.

img
16 February 2023

«Talyp tölegi» - Türkmenistanyň «Halkbank» döwlet täjirçilik bankynyň täze onlaýn hyzmaty

«Talyp tölegi» - Türkmenistanyň «Halkbank» döwlet täjirçilik bankynyň täze onlaýn hyzmaty

Uniwersitetiň gurluşy

12 Sentýabr

Dolandyryş-hojalyk müdirligi

Giňişleýin
12 Sentýabr

Kanselýariýa

Giňişleýin
12 Sentýabr

Wodorod energetikasy merkezi

Giňişleýin
12 Sentýabr

Okuw bölümi

Giňişleýin
12 Sentýabr

Buhgalteriýa

Giňişleýin
12 Sentýabr

Aspirantura bölümi

Giňişleýin