img
img
img
img

ÝAGŞYGELDI KAKAÝEW ADYNDAKY HALKARA NEBIT WE GAZ UNIWERSITETINIŇ WEB-SAÝTYNA HOŞ GELDIŇIZ

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

          

           

           

           

7

Fakultetler

32

Kafedra

23

Hünär

10

Ugur

14

Bakalawr

2

Magistr

6586

Elektron kitap

86

Tejribehana

6556

Talyplaryň sany

TÄZELIKLER

Uniwersitetde geçirilen soňky dabaraly aýdym-sazly çäreler.

BILDIRIŞLER

Halkara Nebit we Gaz Uniwersitetindäki soňky bildirişler.

img
12 June 2023

2023-nji ýylyň 14-nji iýuny, çarşenbe güni «Energetiki nukdaýnazarlar we uglewodorod ýataklaryny özleşdirmegiň täze tehnologiýalary» atly halkara ylmy-amaly maslahaty geçirilýär

2023-nji ýylyň 14-nji iýuny, çarşenbe «Energetiki nukdaýnazarlar we uglewodorod ýataklaryny özleşdirmegiň täze tehnologiýalary»

img
03 May 2023

Ýaş telekeçileriň we ýaşlar kärhanalarynyň arasynda «MAHABAT ÜSTÜNLIGIŇ AÇARY»atly festiwaly geçirilýär

Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde ýurdumyzyň we jemgyýetimiziň ykdysady, syýasy we medeni durmuşyna ýaşlaryň doly hukukly gatnaşmaklaryny gazanmak, ýaşlary mahabat işiniň çygryna çekmek üçin höweslendirmeler ulgamyny ösdürmek maksady bilen, Ýaş telekeçileriň we ýaşlar kärhanalarynyň arasynda «Mahabat üstünligiň açary» atly festiwalyň çäklerinde bäsleşigi yglan edýär.

img
26 April 2023

Nebitgaz senagatynda ulanylýan öndebaryjy tehnologiýalar we enjamlar barada onlaýn okuwlary geçiriler

Nebitgaz senagatynda ulanylýan öndebaryjy tehnologiýalar we enjamlar barada onlaýn okuwlary geçiriler

img
23 April 2023

“Ekologiýa howpsuzlygy we nebitgaz pudagynda standartlar: Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň öňdebaryjy tejribesi” atly onlaýn seminary geçiriler

“Ekologiýa howpsuzlygy we nebitgaz pudagynda standartlar: Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň öňdebaryjy tejribesi” atly onlaýn seminary geçiriler

img
20 March 2023

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» mynasybetli ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça «Ýokary tehnologiýalar we innowasion işläp taýýarlamalar» atly halkara bäsleşiginiň geçirilýär

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy, Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi 2023-nji ýylyň 1-nji martyndan 2023-nji ýylyň 10-njy oktýabry aralygynda ýaşy

Uniwersitetiň gurluşy

12 Sentýabr

Dolandyryş-hojalyk müdirligi

Giňişleýin
12 Sentýabr

Kanselýariýa

Giňişleýin
12 Sentýabr

Wodorod energetikasy merkezi

Giňişleýin
12 Sentýabr

Okuw bölümi

Giňişleýin
12 Sentýabr

Buhgalteriýa

Giňişleýin
12 Sentýabr

Aspirantura bölümi

Giňişleýin