img
img
img
img

ÝAGŞYGELDI KAKAÝEW ADYNDAKY HALKARA NEBIT WE GAZ UNIWERSITETINIŇ WEB-SAÝTYNA HOŞ GELDIŇIZ

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

          

           

           

           

7

Fakultetler

31

Kafedra

23

Hünär

9

Ugur

14

Bakalawr

2

Magistr

6586

Elektron kitap

86

Tejribehana

6014

Talyplaryň sany

BILDIRIŞLER

Halkara Nebit we Gaz Uniwersitetindäki soňky bildirişler.

img
20 March 2023

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» mynasybetli ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça «Ýokary tehnologiýalar we innowasion işläp taýýarlamalar» atly halkara bäsleşiginiň geçirilýär

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy, Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi 2023-nji ýylyň 1-nji martyndan 2023-nji ýylyň 10-njy oktýabry aralygynda ýaşy

img
20 March 2023

I Halkara açyk informatika internet olimpiadasyny

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti 2023-nji ýylyň 19-njy aprelinde ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda I Halkara açyk informatika internet olimpiadasyny geçirýär we Siziň ýokary okuw mekdebiňiziň talyplaryny olimpiada işjeň gatnaşmaga çagyrýar.

img
06 March 2023

Türkmenistanyň "Halkbank" döwlet täjirçilik bankynyň “Halkbank terminal” täze mobil ulgamynyň hyzmatyny hödürleýär

Türkmenistanyň «Halkbank» döwlet täjirçilik banky, söwda we hyzmat ediş nokatlarynyň eýelerine hem-de olaryň müşderilerine amatly şertleri döretmek maksady bilen, sanly bank önümi bolan “Halkbank terminal” atly täze hyzmatyň işe girizilendigini habar berýär.

img
16 February 2023

«Talyp tölegi» - Türkmenistanyň «Halkbank» döwlet täjirçilik bankynyň täze onlaýn hyzmaty

«Talyp tölegi» - Türkmenistanyň «Halkbank» döwlet täjirçilik bankynyň täze onlaýn hyzmaty

Uniwersitetiň gurluşy

09 Mart

Innowasiýa ylmy-okuw merkezi

Giňişleýin
09 Mart

Ylmy-barlag we okuw merkezi

Giňişleýin
07 Mart

Wodorod energetikasy merkezi

Giňişleýin
28 Fewral

Kompýuter hasaplaýyş merkezi

Giňişleýin
14 Fewral

Okuw bölümi

Giňişleýin
09 Fewral

Aspirantura bölümi

Giňişleýin